Brieven

Veel van de brieven, voor het grootste deel nog gestencild op dat ietwat onhandige formaat folio, zijn inmiddels vergeeld en stukgelezen. Ze beginnen nu ook te verpulveren. Om te voorkomen dat ze straks helemaal onleesbaar zijn geworden heb ik mijn brievenverzameling gescand en op deze web-site ondergebracht in PDF formaat.

Voor zover ik weet zijn de maandbrieven voor Arauna, het zijn er in totaal 351, niet in openbare archieven te raadplegen. Althans niet als complete verzameling.

Het scannen van de brieven is een geduldwerkje. De eerste tien jaargangen bevinden zich inmiddels op deze site. Ze zijn geordend naar jaargang of ‘seizoen’.

Door te klikken op het betreffende seizoen kunt u de brieven openen.