Start

‘Rotterdams leerhuis waar de dienst van Schrift en Tafel wordt beproefd’, zo omschrijft Th.J.M. Naastepad (1921-1996) de Arauna: de oecumenische gemeente in Rotterdam waarvan hij ruim dertig jaar voorganger was.

Op 9 november 1961 werd de eerste dienst gehouden. En met de laatste Arauna-dienst, op zondag 21 juni 1992, hield het Rotterdams leerhuis op te bestaan. Gedurende al die jaren, 31 seizoenen lang, schreef Naastepad, telkens ter verwelkoming en als voorbereiding op de Arauna-diensten, brieven aan zijn gemeente. Eerst nog voorafgaand aan elke dienst, maar al snel eens per maand werden de brieven verspreid onder zijn gemeenteleden dichtbij en veraf: een bonte verzameling mensen van binnen en buiten de kerk, die met hem samenschoolde rond de boeken van de Schrift.

Over priester-predikant Thomas Naastepad en zijn Arauna-gemeente schreef ik een klein boekje (Gorinchem, 2011).

Bij het schrijven van dit boekje heb ik nog het meest geput uit de ‘maandbrieven voor Arauna’. 

Voor het begrijpen van het werk van Thomas Naastepad zijn deze brieven onmisbaar.
Ze vormen de theologische en huishoudelijke handelingen van de Arauna en functioneren als leeswijzer bij de overige teksten van Naastepad.

Veel van de brieven in mijn thuisarchief, voor het grootste deel nog gestencild op dat ietwat onhandige formaat folio, zijn inmiddels vergeeld en stukgelezen. Ze beginnen nu ook te verpulveren. Om te voorkomen dat ze straks helemaal onleesbaar zijn geworden heb ik mijn brievenverzameling op deze web-site ondergebracht.

Voor commentaar en suggesties kunt u via e-mail contact met mij opnemen.